Global Lab Sp. z o.o.


ul. 1-go Sierpnia 34A/27
02-134 Warszawa

e-mail: biuro[at]globallab.org.pl

Global.Lab jest think-and-do tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez działalność wspierają rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. Firma szczególną wagę przywiązuje do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.


kontakt

Budynek Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk

lokalizacja

social media