„Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”,


IME to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Klastra.

Za realizację odpowiada Klaster Logistyczno Transportowego Północ-Południe z Gdańska, jedyny w Polsce Krajowy Klaster Kluczowy
skupiający firmy, instytucje i ośrodki naukowe z branży TSL, nowych technologii, gospodarki morskiej, elektromobilności.


Na co można uzyskać nawet 300 tyś. bezzwrotnego dofinansowania?

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na następujące działania: udział w targach i misjach gospodarczych, organizację programów szkoleniowych, współpracę międzynarodową, udział w kongresach, konferencjach, doradztwie związanym ekspansją międzynarodową, jak również na promocję i marketing w ramach inicjatywy klastrowej.