Klaster LTPP -  od 2016 roku Krajowy Klaster Kluczowy jest innowacyjnym partnerem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.


Misja – Tworzenie i rozwój pomorskiego multimodalnego węzła logistycznego - położonego na szlaku korytarza Północ-Południe, w tym na szlaku VI paneuropejskiego korytarza transportowego - a oraz wspieranie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska w transporcie.


Szczególny priorytet dla transportu morskiego, jako posiadającego wyjątkowe znaczenie dla rozwoju województwa.


Klaster Logistyczno-Transportowy „Północ-Południe” w Gdańsku jest oddolną inicjatywą pomorskiego biznesu. Działa w branży logistyka, transport, dystrybucja , która jest wiodącym sektorem gospodarki regionu niezbędnym do jej efektywnego i sprawnego funkcjonowania.

Honorowym Przewodniczącym
Klastra jest prof. Witold Andruszkiewicz – wybitna osobowość świata nauki i praktyki polskiej gospodarki morskiej. Aktywny propagator rozwoju autostrad i portów.


Klaster LTPP działa w formie konsorcjum, na podstawie dobrowolnego
porozumienia parafowanego przez Członków Założycieli dnia 16.07.2012
roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.


HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KLASTRA

Ś.p.  prof. zw.dr. s.p.n.b. Witold Andruszkiewicz


Rekomendacje


Klaster Logistyczno-Transportowy Północ- Południe otrzymał pozytywna rekomendację od Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.