Dotacje Klastra LTPP na rozwój eksportu dla przedsiębiorstw działających w branży logistyka, transport, dystrybucja – Projekt IME („Intermodal, Multimodal, Electricity – Internacjonalizacja produktów Klastra LTPP)


Składanie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych nie zawsze wiąże się z wymagającym procesem pozyskania środków. Najlepszym dowodem na to jest projekt Klastra Logistyczno  Transportowego „Północ – Południe” z siedzibą w Gdańsku.  W tym właśnie projekcie przedsiębiorcy nie muszą składać wniosków aplikacyjnych, uzyskując nawet do 80 % dotacji przeznaczonej na promocję zagraniczną.

Kwoty dotacji otrzymywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa (od 10 tys. PLN do 300 tys. PLN) są uzależnione od zakresu działań, ustalanego indywidualnie z każdym z przedsiębiorstw. W projekcie mogą wziąć udział zarówno duże, średnie, małe jak i mikro przedsiębiorstwa z terenu Polski. W 2018 roku Klaster LTPP z sukcesem zorganizował dla swoich przedsiębiorstw kilkanaście zagranicznych misji gospodarczych. Część z  nich dotyczyła udziału w targach jako wystawca, niektóre związane były z odwiedzeniem imprez wystawienniczych jako gość, a pozostałe umożliwiały firmom udział w konferencjach i seminariach. Obecnie Klaster LTPP planuje jeszcze misje gospodarcze do takich atrakcyjnych destynacji jak:

 • 01.2019 – Londyn
 • 01.2019 – Monachium
 • 01.2019 – Stuttgart
 • 02.2019 - Stuttgart
 • 02.2019 – Dubaj
 • 02.2019 – Singapur
 • 02.2019 – Tajlandia
 • 02.2019 – Monachium
 • 03.2019 – Berlin

Jak mówi Pan Marek Świeczkowski, Prezes Klastra, „Przedsiębiorcy, którzy wzięli już udział w projekcie zanotowali znaczący wzrost kontaktów międzynarodowych  oraz kontraktów handlowych. Jak wiadomo przekuwa się to na wzrost przychodu, powstawanie nowych produktów i usług, a co za tym idzie na szybszy rozwój firmy oraz nowe możliwości.”

Głównym założeniem projektu IME jest wsparcie promocji międzynarodowej specjalistycznych usług transportowych oraz nowoczesnych technologii dla transportu. W szczególności  dotyczy to transportu multimodalnego oraz intermodalnego, a także rozwiązań z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności przeznaczonych dla sektora transportowego. Obejmuje to także rozwiązania IT i ICT, które są skierowane do sektora logistycznego.

Projekt IME dofinansowuje:
 • Zwrot wydatków za podróże pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w tym rewizyty)
 • Rezerwację miejsca wystawowego na targach, zwrot wydatków za opłaty rejestracyjne na udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego
 • Wsparcie w organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklamy w mediach targowych, transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach
 • Udział w seminariach, kongresach i konferencjach o charakterze międzynarodowym
 • Usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Warunki przystąpienia do projektu IME:
 • Firma nie można przekroczyć pomocy de minimis.
 • Firma powinna posiadać status Członka Klastra Logistyczno Transportowego „Północ- Południe”.
 • Należy podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (przekazania dofinansowania) oraz wykazać osiągnięcie określonych wskaźników.

Projekt IME jest realizowany w latach 2017-2019. Natomiast od 1 stycznia 2019 będą realizowane kolejne dwa projekty umożliwiające działania promocyjne i akceleracyjne dla przedsiębiorców w okresie 2019 – 2020. Klaster będzie dysponował budżetem wsparcia około 2 mln euro.

Klaster LTPP jest wiodącą organizacją, od 2012 roku  zrzeszającą przedsiębiorców, jednostki naukowe oraz samorządy lokalne. Posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Działanie w Klastrze przynosi także dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstw – oprócz dofinansowania działań eksportowych, firmy mają szanse na udział we wspólnych projektach badawczych, a także otrzymują dodatkowe punkty w ramach konkursów dotyczących funduszy strukturalnych oraz inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, np. na realizację nowych inwestycji w ramach pomocy publicznej na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2018 o wspieraniu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem ww. dofinansowania lub otrzymaniem szczegółowej informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Wiceprezesem Koordynatora Klastra p. Janem Kordasiewiczem – jan.kordasiewicz@klasterlogtrans.pl lub +48 501 108 601.
UCZESTNICY
Firmy, które wzięły udział w projekcie IME.
DOFINANSOWANIE
Wysoki poziom dofinansowania dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Bezzwrotna dotacja dla firm do 350 tys.PLN.
KLASTER
Od 2016 roku Krajowy Klaster Kluczowy, jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.

kontakt

Budynek Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk

lokalizacja

social media