Aktualności

2018-10-31 00:00Projekt IME jest realizowany, w latach 2017 - 2019, przez Klaster Logistyczno Transportowy
"Północ-Południe" - organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne,
posiadającą status Krajowego Klastra Kluczowego.

Celem projektu jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych
w ramach Klastra LTPP, poprzez skuteczne wprowadzenie ich oferty produktowej i usługowej
na kluczowe rynki zagraniczne.W ramach projektu oferujemy:

- Zwrot wydatków za podróże pracowników uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych (w tym rewizyty).
- Rezerwację miejsca wystawowego na targach, zwrot wydatków za opłaty rejestracyjne na udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego
- Wsparcie w organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, reklamy w mediach targowych, transport i ubezpieczenia osób i eksponatów    w związku z udziałem w targach.
- Udział w seminariach, kongresach i konferencjach o charakterze międzynarodowym.
- Usługi doradcze i szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.

Warunki przystąpienia do projektu IME:

- Firma nie można przekroczyć pomocy de minimis.
- Firma powinna posiadać status Członka Klastra Logistyczno Transportowego Północ- Południe.
- Należy podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (przekazania dofinansowania) oraz wykazać osiągnięcie określonych wskaźników.


Wysoki poziom dofinansowania:

Mikro przedsiębiorstwo
70% dofinansowania

Małe przedsiębiorstwo
70% dofinansowania

Średnie przedsiębiorstwo
60% dofinansowania

Duże przedsiębiorstwo
40% dofinansowaniapozostałe aktualności

 

Konferencja

2018-11-05 00:00

14 listopada, w hotelu Qubus Hotel Gdańsk odbędzie się konferencja IME.

czytaj więcej


kontakt

Budynek Gdańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk

lokalizacja

social media